Installera LAMP på Debian 6

Installera Debian 6 Följ instruktionerna och installera Debian 6 som vanligt Installera och konfigurera Apache Web Server Nu ska du kolla om din packethanterare och installerade program är uppdaterade till dom nyaste versionerna, detta gör du genom att skriva. apt-get update apt-get upgrade –show-upgraded Nu ska vi installera Apache2 och då skriver du så här. apt-get install apache2 Många applikationer och ramverk använder...

Read More